Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek

Opublikowano 2018-08-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury „Południe” w Katowicach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży z całej Polski.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć co najmniej 3 ilustracje do wybranego opowiadania: „Warto pomagać”, „Bebok, białe drzewo i pozytywka”, „W rzeczy każdej bajka śpi”„Puszcza”, „Strach w muzeum”, „Bajtle Bercika”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu malarskiego „Straszki śląskie – bohaterowie legend, bajek i przywiarek”. Konkurs odbywa się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku konkurs malarski został poprzedzony konkursem prozatorskim, w ramach którego zostało nagrodzonych 6 krótkich tekstów (opowiadań, bajek, baśni) opierających się na tradycjach kultury śląskiej. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu malarskiego proszeni są o stworzenie kompletu co najmniej 3 ilustracji do wybranego tekstu.

Dopuszczalne techniki: malarstwo akrylowe, olejne, plakatowe, akwarela, pastele suche lub olejne, kredki i kredki akwarelowe, techniki mieszane.
Format prac: 29,7 x 29,7 cm (kwadrat wycięty z A3) lub 21 x 21 cm (kwadrat wycięty z A4).

Prace można przesyłać pocztą od 1 września do 20 października 2018 (szczegóły  w regulaminie).

Nagrody
Najlepsze ilustracje zostaną opublikowane w książce „Straszki śląskie – opowiadania nie tylko dla dzieci”. Zwycięzcy otrzymają po jednym egzemplarzu książki oraz nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-20