Słowo-przy-słowie

Opublikowano 2022-04-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 21 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Zadaniem uczestników jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe reportażu, pamiętnika lub opowiadania. Źródłem inspiracji powinno być wybrane przez autora polskie przysłowie, powiedzenie lub związek frazeologiczny (jego znaczenie dosłowne lub przenośne).

Objętość tekstu od 5000 do 25000 znaków. 

Prace należy przesyłać mailem.

Więcej informacji w regulaminie.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2022 r.

Nagrody
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1.000 zł.

Wybrane wiersze zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii.

Strona konkursu