Serce Kapsuły Czasu

Opublikowano 2018-09-27

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja „TworzyMY Kraków”.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest świat za sto lat.

Uruchom wyobraźnię i pokaż jak może wyglądać świat w kolejnym stuleciu! Wyobraź sobie jak Twoja okolica, cała Polska, a może nawet świat mogą wyglądać za kolejne 100 lat. Opisz to lub narysuj, a następnie wyślij do nas! My zamkniemy Twoją pracę w Kapsule Czasu i przechowamy dla kolejnych pokoleń. Kapsuła będzie otwierana za 10, 25, 50, 75 i 100 lat.

Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach:
• literackiej (np. opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad),
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, kolaż, grafika).

Oryginał pracy należy przesłać pocztą. Oprócz tego mailem należy przesłać skan lub zdjęcie pracy (szczegóły w regulaminie konkursu).

Nagroda
Wybrane prace zostaną zamknięte na sto lat w Kapsule Czasu – rzeźbie, która będzie stała w Krakowie przy ul. Dolnych Młynów 10. 
Zwycięzcy otrzymają również cenne nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-30