(S)TWÓRZ jak STWOSZ – konkurs dla uczniów średnich szkół plastycznych

Opublikowano 2021-03-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakowie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów średnich szkół plastycznych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne inspirowane Ołtarzem Mariackim, wykonane w wybranej przez uczestnika technice lub interdyscyplinarne. 

Prace na konkurs mogą być inspirowane zarówno tematyką, jak i formą dzieła:
• przesłaniem sceny głównej lub całości,
• jego kompozycją (poliptyk – skrzydła, kwatery),
• cechami formy rzeźbiarskiej (relief, płaskorzeźba, rzeźba),
• charakterystycznymi elementami dla twórczości Wita Stwosza (między innymi realizm i ekspresja ciał, i draperii; umieszczanie w przedstawieniu elementów współczesności – modele, detale architektury, szczegóły),
• udziałem koloru lub światła w skomponowaniu całości dzieła.

Techniki możliwe do wykorzystania: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba i fotografia.

Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

Termin
Prace można zgłaszać od 31 maja do 5 czerwca 2021 r.

Nagrody
Pula nagród wynosi 8.000 zł

Strona konkursu