„Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej” konkurs dla dzieci, młodzieży i studentów

Opublikowano 2018-04-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Współorganizatorami są IPN Oddział Rzeszów i Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i studentów.

Opis
Tematem konkursu jest „Rok 1918 – nowy ład w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Do wyboru są dwie kategorie:
• historyczno-literacka – należy napisać esej o objętości od 5 tys. do 10 tys. znaków, 
• plastyczna – należy zaprojektować plakat (format A2).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „dzieci w wieku 7- 15 lat” oraz „młodzież ponadgimnazjalna i studenci”.

Nagrody za esej:
I miejsce – 1.000 euro
II miejsce – 800 euro
III miejsce – 500 euro

Nagrody za plakat:
I miejsce – 1.000 euro
II miejsce – 800 euro
III miejsce – 500 euroTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-31