Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021

Opublikowano 2021-04-12

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich. Po raz pierwszy dopuszcza się do udziału dorosłych.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 6 utworów literackich. Mogą to być wiersze, utwory prozatorskie i dramaty. Tematyka prac dowolna.

W przypadku prozy i dramatów objętość prac ograniczona jest do 5 stron znormalizowanego maszynopisu.

Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można przesyłać listownie lub mailem (więcej informacji w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca 2021 r.

Nagrody
Jury wybierze 100 najlepszych prac, które zostaną wydrukowane w pokonkursowej antologii. 

Strona konkursu