Skip to main content

Prawa człowieka w obiektywie

Opis

14.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Obywatelskich.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem są prawa człowieka.

Pracą konkursową może być:
• zdjęcie,
• krótki film, w tym animacja (do 60 sekund).

Każdy uczestnik może zgłosić jedno zdjęcie oraz jeden film.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 października do godz. 16:00.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu