„Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej” konkurs na esej

Opublikowano 2019-04-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 26 roku życia.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać esej na jeden z trzech tematów:

1. „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”
2. „Polszczyzna wobec globalizacji”
3. „Czym jest puryzm językowy dzisiaj? Czy warto być purystą?”

Objętość pracy nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

Kategoria „Studenci”

• zdobywca nagrody głównej otrzyma 2.000 zł
• autorzy prac wyróżnionych otrzymają po 1.000 zł (jury przyzna dwa wyróżnienia)

Kategoria „Uczniowie”

• zdobywca nagrody głównej otrzyma 2.000 zł
• autorzy prac wyróżnionych otrzymają po 1.000 zł (jury przyzna dwa wyróżnienia)