„Płockie łowy” konkurs na opowiadanie fantastyczne

Opublikowano 2019-10-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs towarzyszy Płockim Dniom Fantastyki ELGACON, które odbędą się w dniach 16-17 listopada 2019 r.

Na konkurs można przesyłać opowiadania fantastyczne nawiązujące w dowolny sposób do tematu „Płockie łowy”.

Objętość tekstu nie może przekraczać 25 tys. znaków ze spacjami (14 stron maszynopisu).

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace zostaną opublikowane w siódmym tomie elgaconowej antologii. Zwycięskie opowiadanie znajdzie się również w konwentowym informatorze.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-11-03