Pigmalion fantastyki 2020

Opublikowano 2020-07-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie fantastyczne. Objętość tekstu nie może przekraczać 25.000 znaków.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.

Pracę należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 17 lat” i „od 18 lat”. W każdej kategorii zostaną przyznane 3 nagrody:
• I miejsce: 500 zł i nagrody rzeczowe
• II miejsce: 350 zł i nagrody rzeczowe
• III miejsce: 200 zł i nagrody rzeczowe

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 25 września 2020 r.

Strona konkursu