„Opowiedzieć świat” ogólnopolski konkurs na opowiadanie

Opublikowano 2016-12-15

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Filologii Polskiej UMCS w Lublinie oraz Fundacja T.E.A.M. Teatrikon w Lublinie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Każdy uczestnik może przesłać na konkurs jedno opowiadanie. Tematyka dowolna. Objętość od 2 do 6 stron.

Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane ani nagradzane.

Prace można składać osobiście lub przesyłać pocztą.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody o łącznej wartości 5.000 zł.
Wyróżnieniem dodatkowym będzie publikacja wybranych opowiadań w zbiorze, wydanym przez Fundację T.E.A.M. Teatrikon.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15