Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Opis

13.03.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie dowolną metodą jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych związków, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Kryształy będą oceniane według następujących kryteriów:
1) zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu,
2) stopień czystości,
3) jakość krawędzi,
4) ukształtowanie płaszczyzn,
5) masa.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Terminy
Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 maja 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci smartfonów.

Strona konkursu