Advertisement

Advertisement

Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej

Opis

5.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie dowolną metodą jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych związków, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Kryształy będą oceniane według następujących kryteriów:
1) zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5 punktów);
2) stopień czystości (maks. 5 punktów);
3) jakość krawędzi (maks. 5 punktów);
4) ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5 punktów);
5) masa (maks. 5 punktów).

Terminy
Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 maja 2023 r.

Nagrody
Głównymi nagrodami są smartfony.

Strona konkursu