Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

Opublikowano 2021-11-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Zadaniem uczestników konkursu jest wyhodowanie kryształów dowolnie wybranych związków, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Idealną postacią jest monokryształ.

Kryształy będą oceniane według następujących kryteriów:
1) zgodność z typem struktury krystalicznej, pokrój kryształu (maks. 5 punktów);
2) stopień czystości (maks. 5 punktów);
3) jakość krawędzi (maks. 5 punktów);
4) ukształtowanie płaszczyzn (maks. 5 punktów);
5) masa (maks. 5 punktów).

Więcej informacji w regulaminie.

Terminy
Rejestracja uczestników: od 1 marca do 29 kwietnia 2022 r.
Ostateczny termin przesyłania kryształów: 16 maja 2022 r.

Nagrody
Głównymi nagrodami są smartfony.

Strona konkursu