Ogólnopolski Konkurs Plastyczny POWIDOKI 2021

Opublikowano 2020-12-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat.

Opis
W tym roku tematem konkursu jest „Światło”.

Artyści i artystki, tworzący prace, w których światło jest najważniejszym elementem, eksperymentują z formą, tworzą instalacje. My zachęcamy Was byście spróbowali przekształcić światło znów w materię plastyczną, używając tradycyjnych środków wyrazu, ale możecie też stworzyć projekty świetlnych instalacji. Dlatego są DWIE możliwości ujęcia tematu:
- praca na papierze wykonana dowolną techniką plastyczną,
- praca wykonana komputerowo.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Może to być:

• praca plastyczna na papierze formatu A3 lub praca przestrzenna;
• praca wykonana komputerowo (format A3) „ukazująca potencjalną sytuację na ulicy, praca w nurcie site specific. Zdjęcie konkretnego miejsca z naniesioną grafiką/rysunkiem ukazującym jak możliwa byłaby realizacja pomysłu w przestrzeni publicznej”.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane dwóch kategoriach: „szkoły artystyczne” i „pozostałe typy szkół”. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin
Prace należy dostarczyć do 22 lutego 2021 r.

Strona konkursu