Ogólnopolski Konkurs Plastyczny POWIDOKI 2020

Opublikowano 2019-12-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku 14-19 lat.

Opis
W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Wszystko tańczy”.

Przedmiotem naszego zainteresowania będzie taniec, ruch.
Jak ruch pobudza Waszą wyobraźnię?
Jak uchwycić to, co działa pod wpływem grawitacji, emocji, muzyki?
Zbadajcie ruch w makro lub mikroskali.
Stwórzcie kreatywny obraz Waszych przemyśleń i obserwacji, doświadczeń i wyobrażeń.
Artyści, którzy badają ruch, niech będą waszą inspiracją, ale nie jedyną!

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Może to być:

• praca plastyczna na papierze formatu A3 lub praca przestrzenna;
• praca wykonana komputerowo (format A3) „ukazująca potencjalną sytuację na ulicy, praca w nurcie site specific. Zdjęcie konkretnego miejsca z naniesioną grafiką/rysunkiem ukazującym jak możliwa byłaby realizacja pomysłu w przestrzeni publicznej”.

Prace konkursowe należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane dwóch kategoriach: „szkoły artystyczne” i „pozostałe typy szkół”. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-25