Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo zamknięte w drewnie”

Opublikowano 2019-05-10

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu oraz Stowarzyszenie Jantar.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe i młodzież. Prace konkursowe mogą nadsyłać również szkoły oraz placówki kulturalno-oświatowe.

Opis
Pracami konkursowymi są rzeźby i płaskorzeźby wykonane w drewnie, inspirowane regionalizmem Warmii i Mazur.

Każdy autor może zgłosić więcej niż jedną pracę.

Prace konkursowe należy dostarczyć do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, między innymi książki i materiały plastyczne.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31