Advertisement

Advertisement

Ogólnopolski konkurs na projekt medalionu z wizerunkiem gen. Władysława Sikorskiego

Opis

8.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Budowalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju oraz uczniowie, w wieku 16-19 lat, uczęszczający na sekcje plastyczne miejskich oraz powiatowych domów i ośrodków kultury.

Zasady konkursu w skrócie

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować awers medalionu z wizerunkiem gen. Władysława Sikorskiego.

Projekt należy dostarczyć w postaci modelu gipsowego, w skali: 1:1. Kształt płaszczyzny może być dowolny. Maksymalna długość boku, przekątnej lub średnicy nie może przekraczać 21 centymetrów.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Prace należy dostarczyć do 4 września 2023 r.

Nagrody
• I nagroda – 1.000 zł
• II nagroda – 700 zł
• III nagroda – 500 zł
• 2 równorzędne wyróżnienia, każde w wysokości 300 zł

Strona konkursu