Ogólnopolski Konkurs Literacki na Opowiadanie im. Herlinga-Grudzińskiego

Opublikowano 2021-07-01

Opis

Organizator
Organizatorami konkursu są: Wzgórze Zamkowe – Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Konkurs jest organizowany w ramach festiwalu literackiego w Kielcach pn. „Pociąg do Literatury. I Herling-Grudziński Festiwal”.

Nakreślone zostało hasło przewodnie konkursu: WIEŻA. Można je rozumieć dosłownie lub metaforycznie. Utwory muszą nawiązywać do hasła przewodniego.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno opowiadanie o objętości do 7 stron wydruku komputerowego.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Prace należy przesłać do 5 sierpnia 2021 r.

Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 zł. Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 

Strona konkursu