Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”

Opublikowano 2017-09-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Tematem konkursu jest „Człowiek – twórca genialny”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych grafiką rastrową, wektorową lub 3D do udziału w naszym konkursie. Temat pracy konkursowej w I edycji konkursu: Człowiek – twórca genialny. Praca ma dotyczyć osiągnięć ludzkości w różnych dziedzinach np. naukowych, technicznych, artystycznych, architektonicznych, medycznych. 

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym programie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej lub wektorowej.

Prace w wersji elektronicznej oraz w postaci wydruków należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-30