Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!”

Opublikowano 2022-09-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) oraz uczniowie szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych grafiką rastrową, wektorową lub 3D do udziału w naszym konkursie.  W tym roku tematem są „Małe i duże kosmiczne podróże”.

Uczestnicy mogą przygotować grafikę ukazującą wyobrażenie podróży na Księżyc, Marsa lub poza Układ Słoneczny. W swoich pracach mogą pokazać wnętrza statków kosmicznych lub bazy na Srebrnym Globie czy Czerwonej Planecie. 

Praca konkursowa może być wykonana w dowolnym programie do tworzenia grafiki rastrowej lub wektorowej.

Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD lub DVD) oraz w postaci wydruków (format A4 lub A3).

Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 28 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: tablety, tablety graficzne, dyski zewnętrzne, książki.

Strona konkursu