Od ignoranta do eleganta

Opublikowano 2018-01-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać krótkie filmy promujące zasady savoir-vivre’u.

Zadanie konkursowe: krótkometrażowy film – nie krótszy niż 3 minuty i nie dłuższy niż 6 minut – promujący zasady savoir-vivre’u (przykładowe tematy: zachowanie w miejscach publicznych – komunikacja publiczna, kino, teatr, sklep, szkoła, restauracja – z wyjątkiem przygotowania stołu; podróże, wakacje i savoir-vivre za granicą, ubiór, kultura dnia codziennego, netykieta, kontakty damsko-męskie, kontakty między pokoleniami, inne zagadnienia savoir-vivre’u dotyczące przestrzeni publicznej).

Filmy zapisane na płytach DVD należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Każda szkoła może zgłosić dwa filmy.

Nagrody 
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy.