O!ZNAKI PRACY 2019

Opublikowano 2019-07-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 
Tematem konkursu jest PRACA.

W tym roku będziemy zachęcać przede wszystkim do nadsyłania zdjęć i filmów dotyczących nowych wymiarów pracy. Nie tylko w kontekście technologii czy sztucznej inteligencji, ale szerzej. Nowych zjawisk, zachowań, postaw wobec pracy. 

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: „Fotografia” i „Film” (można zgłaszać filmy nie dłuższe niż 5 minut)

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu. Rejestracja będzie możliwa od 19 sierpnia 2019.

Filmy i zdjęcia ubiegłorocznych laureatów konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody

• Fotografia:

- Grand Prix: 5.000 zł
- trzy wyróżnienia po 1.000 zł

• Film:

- Grand Prix: 5.000 zł
- trzy wyróżnienia po 1.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-09-30
Strona konkursu oznakipracy.ciop.pl/