Niesamowita Maszyna

Opublikowano 2018-12-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zbudować urządzenie, które będzie działać samodzielnie, na zasadzie domina (maszyna Rube Goldberga). Do budowy można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, zabawki, pomoce szkolne etc. Urządzenie wprawione w ruch powinno pracować samodzielnie przez 20-120 sekund. 

Film dokumentujący działanie maszyny należy umieścić na YouTubie. Komisja konkursowa wybierze dziesięć najciekawszych konstrukcji. Finaliści zaprezentują swoje maszyny na żywo, 21 marca 2019 na Politechnice Białostockiej. 

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł oraz prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na wydziałach: Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania lub Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.500 zł

• Szkoła, w której uczą się zwycięzcy konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł (warunek: wszyscy członkowie zespołu są uczniami tej samej szkoły).

• Opiekun zwycięskiej drużyny otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-02-18
Strona konkursu niesamowitamaszyna.pl/