Niesamowita Maszyna

Opublikowano 2020-01-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zbudować urządzenie  na wzór maszyny Rube'a Goldberga, w którym połączone ze sobą mechanizmy, działające na zasadzie domina, doprowadzą do końcowego, efektownego finału. Do budowy można wykorzystać przedmioty codziennego użytku, zabawki, pomoce szkolne etc. Urządzenie wprawione w ruch powinno pracować samodzielnie przez 20-120 sekund. 

Film dokumentujący działanie maszyny należy umieścić na YouTubie. Komisja konkursowa wybierze dziesięć najciekawszych konstrukcji. Finaliści zaprezentują swoje maszyny na żywo, 3 kwietnia 2020 r. na Politechnice Białostockiej. 

Nagrody
• I miejsce: 5.000 zł oraz prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Politechniki Białostockiej prowadzonym na wydziałach: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania 
• II miejsce: 2.000 zł
• III miejsce: 1.500 zł

• Szkoła, w której uczą się zwycięzcy konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł (warunek: wszyscy członkowie zespołu są uczniami tej samej szkoły).

• Opiekun zwycięskiej drużyny otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 28 lutego 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu