Muzealne spotkania z fotografią 2020

Opublikowano 2020-01-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Koszalinie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku do 20 lat.

Opis

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy albo ich fragmenty (pojedyncze eksponaty, zestawy zabytków), zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, elementy ich architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.
Do konkursu mogą przystąpić także uczniowie przedstawiający w formie reportażu, felietonu lub eseju fotograficznego swoje spotkanie z muzeum (lekcję muzealną, zajęcia w muzealnej pracowni fotograficznej, wycieczkę do muzealnego skansenu itp.).

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia (maksymalnie 5) i fotokasty (do 3 minut).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 czerwca 2020 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Strona konkursu