Moje kosmiczne wakacje 2021

Opublikowano 2021-06-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polska Agencja Kosmiczna.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Opis
Na konkurs można przesyłać prace plastyczne, literackie, audiowizualne, a także prace łączące te formy.

Do wyboru są trzy tematy:

1. Wakacyjne obserwacje nieba.
2. Kosmiczne technologie w naszym codziennym życiu.
3. (Wszech)świat z książek Stanisława Lema.

Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:
a) materiały video i audio – łączna długość do 5 minut;
b) prezentacje typu Power Point lub podobne – do 20 slajdów;
c) prace tekstowe – do 6 stron, jeżeli łączone z ilustracjami – razem do 8 stron;

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Termin
Konkurs trwa do 4 października 2021 r.

Nagrody
Nagrodami są zestawy książek i map nieba oraz vouchery do Hevelianum w Gdańsku.

Strona konkursu