Miejsce do czytania przy Twojej szkole

Opublikowano 2018-03-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować miejsce do czytania przy szkole.

Tematem konkursu jest projekt niewielkiego miejsca wypoczynku dostosowanego jednocześnie do czytania książek i nauki. Miejsce należy osadzić w lokalizacji wybranej przez uczestnika konkursu przy jego szkole. Przedmiotem zadania jest projekt zagospodarowania niewielkiego fragmentu przestrzeni o maksymalnych wymiarach 5 m x 5 m. Przestrzeń musi zawierać elementy małej architektury (np. siedzisko/a lub ławka/i, kosz na śmieci, donice i inne elementy wg pomysłu uczestnika konkursu) zintegrowane z zielenią. Ocenie jury podlegać będzie zarówno projekt jak i dobór odpowiedniej lokalizacji.

Praca konkursowa powinna zawierać:
- fotografie terenu (stan istniejący),
- projekt miejsca do czytania (rzut i elewacje),
- trójwymiarowe wizualizacje,
- opis. 

Rysunki mogą być wykonane odręcznie lub w programach komputerowych.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
I miejsce: tablet graficzny
II miejsce: czytnik e-booków
III miejsce: album o tematyce związanej z architekturą krajobrazu

Autorzy dwunastu najlepszych projektów wezmą udział w dwudniowych warsztatach rysunku odręcznego na Politechnice Krakowskiej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-05-10