Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie”

Opublikowano 2016-12-30

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat. 

Opis
Tematem konkursu są „Barwy dzieciństwa”.

Każdy z Was – podobnie jak Mały Książę – wyrósł z jakiejś konkretnej „planety”: z „planety” własnej rodziny, środowiska rówieśniczego, kraju, jego tradycji i stylu życia. Równocześnie każdy z Was nieustannie poznaje inne „planety”, czyli inne miejsca, konkretnych ludzi, ich sposób patrzenia na świat, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Jak Mały Książę postarajcie się więc spojrzeć w głąb siebie oczami dziecka, by odkryć to, co w Was wielkie i niewidzialne. Przelejcie na papier swoją wrażliwość i wyobraźnię, pokażcie czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i piękno otaczającego Was świata. Czekamy na Wasze barwne prace!

Format prac: A4 (210mm x 297mm) lub A3 (297mm x 420mm).

Technika wykonania: rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa (prace wydrukowane na papierze fotograficznym).

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu otrzymają medale i dyplomy. 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-10