Międzynarodowy Konkurs Graficzny 2018

Opublikowano 2018-01-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Tematem tegorocznej edycji konkursu jest Zdrowe Ciało, Zrównoważone Środowisko. Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować plakat.

Plakat powinien wywołać u odbiorcy refleksję pozytywną bądź negatywną – wobec wszelkich zjawisk związanych ze zdrowym odżywianiem, alternatywnymi źródłami pożywienia, żywnością przyszłości oraz promowaniem zdrowego odżywiania w bardzo szerokim rozumieniu. Można założyć, że plakat stanowić będzie część kampanii społecznej, która ma uświadomić młodzieży wzrastające znaczenie zdrowego odżywiania oraz aktywnego sposobu życia. Merytorycznie praca może mieć charakter ogólny lub skoncentrowany na wybranym wąskim temacie powiązanym z głównym hasłem konkursu.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
I miejsce: laptop oraz pen 3D
II miejsce: tablet oraz pen 3D 
III miejsce: tablet oraz pen 3D 
Nagrodami dodatkowymi są książki.

 Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-01-31
Strona konkursu konkurs.zspm.malopolska.pl/