„Między niebem a ziemią – fotografia inna niż wszystkie” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-03-07

Opis

Organizator
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Między niebem a ziemią – fotografia inna niż wszystkie”.

Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. Tematyka dowolna.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

• Kategoria dla młodzieży (do 18 lat)

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

• Kategoria dla dorosłych

I miejsce: bon o wartości 1.000 zł
II miejsce: bon o wartości 500 zł
III miejsce: bon o wartości 300 zł

Termin
Prace można przesyłać do 27 kwietnia 2020 r.

Strona konkursu