Miasto przyszłości

Opublikowano 2018-11-15

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział  uczniowie szkół ponadpodstawowych z całego kraju

Opis
Uczestnicy konkursu mają przedstawić swoją wizję miasta przyszłości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji miasta przyszłości. Praca powinna zawierać autorski pogląd dotyczący tego jak mogą wyglądać miasta przyszłości w wybranym przez uczestnika (i jednoznacznie wskazanym) horyzoncie czasowym. Za istotne uznaje się wskazanie potrzeb współczesnego człowieka oraz zasad jego funkcjonowania w przestrzeni. Jako dodatkowy atut pracy wskazuje się odwołania i nawiązania do współczesnych nurtów rozwoju przestrzennego miast, niemniej jednak praca powinna co najmniej stanowić ich rozwinięcie lub uzupełnienie. 

Forma pracy konkursowej może być dowolna (film, praca plastyczna, zdjęcia makiety, esej, felieton, artykuł naukowy etc.).

Prace konkursowe można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj

Termin składania prac upływa 16 stycznia 2019 o godz. 14:30.

Nagrody
Główną nagrodą dla autorów 5 najlepszych prac konkursowych jest praktyka badawczo-rozwojowa w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, realizowana w ramach prac Katedry Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Organizatorzy przewidują również nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac konkursowych oraz dyplomy i certyfikaty uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu.