List do ulubionego pisarza

Opublikowano 2018-11-30

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Wydawnictwo Miejskie Posnania i Polskie Radio Poznań.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich.

Opis
Konkurs towarzyszy Poznańskim Targom Książki. W tym roku uczestnicy mają za zadanie napisać list do ulubionego pisarza.

Tym razem tematem konkursu, który tradycyjnie towarzyszy Poznańskim Targom Książki, jest "List do ulubionego pisarza". Temat ten jest powtórzeniem tematu pierwszego konkursu, który odbył się przed szesnastoma laty i który spotkał się z bardzo żywym oddźwiękiem wśród dzieci i młodzieży. Organizatorzy ciekawi są jak ujmą go współcześni uczniowie i jacy twórcy staną się adresatami największej liczby listów.

Objętość listu nie może przekraczać 2 stron formatu A4.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie). 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Poznańskich Targów Książki.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.