KosmoSzkoła z Polską Agencją Kosmiczną

Opublikowano 2018-09-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zgłoszenia może dokonać dyrektor szkoły, nauczyciel, opiekun kółka naukowego, uczeń lub grupa uczniów, którzy uzyskają zgodę dyrekcji szkoły na udział w konkursie.

Opis
Zadaniem konkursowym jest opisanie pomysłu na program zajęć kółka astronomicznego oraz przygotowanie listy sprzętu potrzebnego do działania takiego kółka.

Przedmiotem konkursu jest zaprezentowanie programu zajęć kółka astronomicznego (programu zajęć semestralnych i przykładowego scenariusza pojedynczego spotkania) z zakresu astronomii, astronautyki lub badań Kosmosu oraz przedstawienie listy wyposażenia pracowni astronomiczno-astronautycznej niezbędnej do jej realizacji. 

Zgłoszenia można przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Trzy zwycięskie szkoły otrzymają sprzęt astronomiczny do pracowni astronomiczno-astronautycznej (wartość nagród: 5000 zł, 3000 zł, 1000 zł).

Przewidziane są również nagrody książkowe dla autorów projektów.

Dodatkowo 100 pierwszych szkół, które przyślą zgłoszenia, otrzyma prenumeratę „Uranii – Postępów Astronomii” na rok szkolny 2018/2019.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-10-31