Skip to main content

Konkurs plastyczny „Rój pomysłów wokół ula”

Opis

29.05.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

Zasady konkursu w skrócie

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, która ma na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół.

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną w postaci rysunku, obrazu, rzeźby, instalacji itp.

Zdjęcia pracy wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailem.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 30 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00.

Nagrody

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
• dzieci ze szkół podstawowych,
• młodzież i osoby dorosłe.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości 4.000 zł.

Strona konkursu