Olimpijskie stulecie

Opublikowano 2019-02-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polski Komitet Olimpijski.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI i VII-VIII.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy przeczytać tekst TOP 100. OLIMPIJSKA KRONIKA WYDARZEŃ i stworzyć do niego ilustrację.

Pracę konkursową należy wykonać na papierze o wymiarach 50 x 35,3 cm (format B3). Technika wykonania może być dowolna (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż itp.) z wyjątkiem grafiki komputerowej.

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 10 prac.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe