Skip to main content

Konkurs NBP na pracę pisemną

Opis

12.09.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski.

Uczestnicy
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:
• uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych,
• uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zasady konkursu w skrócie

Uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych mają napisać pracę na temat: Czy uważasz, że Mikołaj Kopernik miałby szansę na nagrodę w dziedzinie ekonomii? Przeanalizuj jego dokonania, poszukaj argumentów za i przeciw.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają napisać pracę na temat: Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Objętość prac: od 5 do 10 stron formatu A4.
Prace mogą zawierać elementy graficzne, takie jak zdjęcia czy wykresy.
Do prac należy załączyć bibliografię. 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 10 października 2023 r.

Nagrody

• Kategoria „Uczniowie VII i VIII klasy szkół podstawowych”

I miejsce: 4.000 zł
II miejsce: 3.500 zł
III miejsce: 3.000 zł
wyróżnienie: 1.500 zł

• Kategoria „Uczniowie szkół ponadpodstawowych”

I miejsce: 4.000 zł
II miejsce: 3.500 zł
III miejsce: 3.000 zł
wyróżnienie: 1.500 zł

Strona konkursu