Konkurs na sztukę teatralną – Alchemia Teatralna 2021

Opublikowano 2021-04-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Opis
Przedmiotem konkursu jest dramat o tematyce współczesnej.

Objętość tekstu nie może przekraczać:
- 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych,
- 20 stron w przypadku licealistów i osób dorosłych. 

Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać pocztą oraz dodatkowo mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne:
• kategoria „uczniowie szkół podstawowych”: 600 zł
• kategoria „uczniowie szkół średnich”: 600 zł
• kategoria „osoby dorosłe”: 600 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 8 czerwca 2021 r.

Strona konkursu