Konkurs na sztukę teatralną – Alchemia Teatralna 2018

Opublikowano 2018-05-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Świdnicki Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści, uczniowie szkół średnich oraz osoby dorosłe.

Opis
Przedmiotem konkursu jest dramat o tematyce współczesnej.

Objętość dramatu nie może przekraczać 10 stron w przypadku gimnazjalistów oraz 20 stron w przypadku licealistów i osób dorosłych. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne:
• kategoria „gimnazjaliści”: 500 zł
• kategoria „uczniowie szkół średnich”: 500 zł
• kategoria „osoby dorosłe”: 500 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-06-04