Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Wyspy Portugalii”

Opublikowano 2017-10-08

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Portugalskiego/Camões przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów, starszych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

Opis
Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć prezentację multimedialną na temat wysp Portugalii.

Prezentacja w formacie ppt lub pptx powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.

Pracę należy zapisać na płycie CD i przesłać wraz z kartą zgłoszeniową na adres organizatora konkursu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.