Advertisement

Advertisement

Konkurs literacki „Fantasia Copernicana”

Opis

9.03.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Astronomiczne.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs odbywa się w ramach obchodów Roku Kopernika. Ma nawiązywać do postaci wielkiego polskiego astronoma jako człowieka renesansu. Liczymy, że inspiracją nasyłanych opowiadań będą różne pola zainteresowań naukowych i społecznych Mikołaja Kopernika: astronomia, medycyna, prawo, ekonomia, polityka, sztuka wojenna, poezja i religia. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa opowiadania z gatunku fantastyki naukowej.

Objętość tekstu od 5.000 do 15.000 znaków ze spacjami.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Konkurs trwa do 31 grudnia 2023 r.

Nagrody
Wybrane przez jury opowiadania zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Urania - Postępy Astronomii”. Autorzy otrzymają honoraria autorskie.

Strona konkursu