Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Inny – Obcy?

Opublikowano 2016-11-04

Opis

Kto jest organizatorem
Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Kto może wziąć udział
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe
Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować pracę na temat „Inny – Obcy?”.

Inność dotyczyć może szerokiej gamy zjawisk, oznaczać będzie odmienność w obrębie kultury – system wartości, religię, obyczaje, doświadczenie historyczne, język, ale i formy życia społecznego, preferencje seksualne, wygląd fizyczny, sposób bycia.
Historia uczy nas, że w każdej z tych sfer inność rodziła z jednej strony zaciekawienie, ale z drugiej wrogość, chęć podporządkowania sobie mniejszości przez większość, czy wręcz konflikty przeradzające się w akty agresji i dyskryminacji. Dziś problemy te powracają ze szczególną mocą.

Pracą konkursową może być esej (analiza tekstów literackich), prezentacja multimedialna, wiersz lub opowiadanie (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-15