Konkurs Fotograficzny „Fotopołowy”

Opublikowano 2018-12-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
W tym roku tematem konkursu fotograficznego FOTOPOŁOWY jest „50 na 50”

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-07
Strona konkursu fotopolowy.uph.edu.pl/