Konkurs Fotograficzny „Fotopołowy”

Opublikowano 2017-12-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Opis
Tematem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego FOTOPOŁOWY 2018 jest Przyroda z daleka i z bliska. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-16
Strona konkursu fotopolowy.uph.edu.pl/