Konkurs Fotograficzny „Fotopołowy 2020”

Opublikowano 2020-01-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich.

Opis

Hasło tegorocznego konkursu to „Migawki miejskie”. Chodzi tu m.in. o uchwycenie momentu/wydarzenia/chwili z życia codziennego miasta, ale nie tylko codziennego. Może to być osoba przechodząca przez pasy, alejka w parku miejskim, dzieci wracające ze szkoły, koncert.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie konkursu.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Łączna wartość nagród wynosi 5.000 zł.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 20 marca 2020 r.

Strona konkursu