Konkurs „Art-Ethos” na projekt plakatu promującego zachowania etyczne

Opublikowano 2017-02-16

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów ZSE „Dla Ekonomika”.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Opis 
Konkurs jest inicjatywą towarzyszącą II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Medyczno-Społeczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować plakat promujący zachowania etyczne.

Praca konkursowa musi mieć formę obrazu cyfrowego w postaci projektu plakatu związanego tematycznie z szeroko pojętą etyką zawodową, kodeksami poszczególnych zawodów oraz zachowaniami sprzyjającymi budowie zaufania gospodarczego i społecznego. Projekt ma ukazywać wartość dialogu oraz zachęcać do kształtowania w sobie społecznie pożądanych postaw.

 Prace zgłaszają nauczyciele. Zgłoszenia należy przesyłać emailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł.
Autor pracy wyróżnionej otrzyma 400 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-03-20