„Jestem liderką” konkurs dla uczennic w wieku 16-19 lat,

Opublikowano 2018-09-29

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Głosy Kobiet.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla uczennic w wieku 16-19 lat, zainteresowanych aktywnym promowaniem kobiecego stylu przywództwa, rozwojem swoich talentów przywódczych oraz zmienianiem świata na lepsze.

Opis
Uczestniczki konkursu mają za zadanie przygotować pracę pisemną (np. reportaż, esej, opowiadanie) na temat: Wyobraź sobie, że jesteś liderką. Jak widzisz siebie w roli przyszłej liderki – Twoja wizja działania, współpracy z ludźmi i zmieniania świata na lepszy”.  

Prace konkursowe będą oceniane w czterech kategoriach:
• Działalność społeczna
• Biznes
• Nowe technologie
• Kultura i media

Objętość pracy nie może przekraczać 3 stron formatu A4.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie). Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Dwadzieścia finalistek konkursu zostanie objętych programem rozwojowo-mentoringowym. Program będzie realizowany w styczniu 2019 w Warszawie. W ramach programu przewidziane są szkolenia z zakresu przywództwa, autoprezentacji i komunikacji, projektowania kariery, rozwoju swoich mocnych stron. Uczestniczki będą miały również możliwość odbycia stażu w uznanych firmach i instytucjach.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-16