IX Ogólnopolski Konkurs na Opowiadanie Fantasy im. Krystyny Kwiatkowskiej

Opublikowano 2019-09-04

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Dom Literatury w Łodzi, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest upamiętnienie twórczości prozatorskiej i poetyckiej oraz postaci radomszczanki Krystyny Kwiatkowskiej (1953–2005).

Na konkurs można przesyłać opowiadania fantasy o objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Prace wydrukowane w trzech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Pula nagród wynosi 3.000 zł.