IX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Literacki SMS – poezja i proza na 160 znaków”

Opublikowano 2019-01-09

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu.

Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych, gimnazjaliści, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). 

Opis
Konkurs odbywa się pod hasłem „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem: Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Prace konkursowe należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Formularz znajduje się tutaj. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-03-02
Strona konkursu literacki-sms.blogspot.com/