IX Międzyszkolny Konkurs Literacki „Czas szkoły – czas dojrzewania”

Opublikowano 2017-10-06

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni.

Uczestnicy
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów, liceów, techników i szkół branżowych.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach:
• opowiadanie lub fragment opowiadania (maksymalnie 3 strony),
• wiersz,
• komiks (maksymalnie 5 stron A4).

Tematem prac konkursowych mogą być:
- relacje rówieśnicze w okresie dojrzewania,
- rola rodziny w życiu człowieka. Podstawowe funkcje członków rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
- różnice i podobieństwa między dziewczętami i chłopcami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa. Szacunek dla płci przeciwnej.
- mój dom, moja dzielnica, moje miasto, moja mała ojczyzna. 

Prace należy przesyłać pocztą. Więcej informacji w regulaminie. Regulamin można pobrać tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, książki i bony na zakup książek.

Organizator planuje wydać antologię z nagrodzonymi i wyróżnionymi pracami.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-02-28